Menu

KRUS przypomina: nie przesadzaj z ciężarami

Choroby układu ruchu to jedna z najczęściej występujących w społeczeństwie grup schorzeń. Problem ten dotyczy szczególnie rolników. Nasilenia dolegliwości bólowych mogą prowadzić do okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

 

Przyczyny:

 • Nadmierny wysiłek fizyczny – podnoszenie oraz przenoszenie ładunków o dużej masie i gabarytach, przemieszczanie ładunków w pozycji wymuszonej z jednoczesnym skrętem tułowia, a także zawyżona samoocena możliwości fizycznych człowieka.
 • Długotrwała praca w wymuszonej pozycji ciała – powtarzalne czynności (częste pochylenia, skręty tułowia, praca na kolanach powodująca obciążenia statyczne), nieodpowiednio przygotowane stanowisko pracy i źle dobrane narzędzia.
 • Brak odpowiednich środków wspomagających przemieszczanie ładunku – wózków, taczek itp.
 • Ekspozycja na wibrację ogólną – dotyczy kierowców ciągników i rolniczych maszyn samobieżnych.
 • Czas pracy rolnika – zbyt długa praca powodująca przeciążenia narządu ruchu.
 • Stres – jako działanie długofalowe (spiętrzenie prac związanych z okresem zbiorów, klęski żywiołowe, trudna sytuacja ekonomiczna gospodarstwa, problemy rodzinne).
 • Praca ze zwierzętami – możliwość wystąpienia urazów narządu ruchu spowodowanych szarpnięciem, przygnieceniem przez zwierzęta itp.

Co robić, żeby nie przesadzić?

 • Stosując właściwą technikę podnoszenia i przenoszenia wg zasady: podnoś ładunki oburącz, jak najbliżej ciała, na zgiętych kolanach, z wyprostowanymi plecami (tułowiem), unikając obciążenia jednostronnego.
 • Organizując ergonomiczne stanowisko pracy, redukuj do minimum konieczność wykonywania czynności takich jak: skręty i zginanie tułowia, zginanie nadgarstków, unoszenie rąk ponad głowę, łokci ponad obręcz barków przez właściwy dobór narzędzi pracy na stanowisku oraz ich rozmieszczenie w sposób łatwo dostępny, co znacznie ułatwi Ci pracę.
 • Ograniczając do minimum ręczne prace transportowe, korzystaj z narzędzi pomocniczych (wózków, taczek, krążków linowych, transporterów itp.), dziel ładunki na mniejsze części, korzystaj z pomocy drugiej osoby przy przenoszeniu ładunków o większej masie. Przestrzegaj norm podnoszenia i przenoszenia: praca stała – 12 kg kobiety, 20 kg mężczyźni; praca dorywcza: kobiety – 20 kg, mężczyźni – 50 kg.
 • Stosując przerwy w pracy w celu odciążenia mięśni przez odpoczynek lub zmianę rodzaju wykonywanej pracy (praca urozmaicona).
 • Dostosowując tempo pracy do swoich możliwości i predyspozycji.
 • Kontrolując stan zdrowia – przynajmniej raz w roku udaj się do lekarza pierwszego kontaktu, zadbaj o systematyczną aktywność ruchową.
 • Unikając bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami, szczególnie z dużymi osobnikami.
 • Zapobiegając urazom układu ruchu – stosuj zawsze czyste obuwie, dostosowane do wykonywanej pracy, usztywniające staw skokowy z podeszwą antypoślizgową. Korzystaj z bezpiecznych drabin przy pracach na wysokości, stosuj zabezpieczenia przed upadkiem (szelki bezpieczeństwa z linką – przy pracach na wysokości powyżej 2m); przy wchodzeniu i schodzeniu z ciągników, maszyn i przyczep korzystaj z drabinek, podestów, uchwytów zamontowanych fabrycznie). 

Długotrwałe przeciążenia organizmu mogą dać o sobie znać nawet po kilku latach jako wynik sumy mikrourazów.

KRUS, red.AS

powrót na górę

Maszyny rolnicze

 • Ciągniki
 • Opryskiwacze
 • Siewniki
 • Zielonkowe
 • Kombajny
 • Pozostałe

Chemia rolnicza

 • Środki ochrony
 • Nawożenie

Porady eksperta

 • Uprawa

Uprawa Kukurydzy

 • Pobierz magazyn

Uprawy

 • Kukurydza
 • Rzepak
 • Zboża
 • Pozostałe